Hodnocení kurzů

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně

Hodnocení kurzů

Hodnocení jednotlivých kurzů podle semestrů

Přejít na přehled