evaluation’s results of courses

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně

evaluation’s results of courses

Hodnocení jednotlivých kurzů podle semestrů

Přejít na přehled